ความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka ว่า ความรู้มีอยู่ 2 ประเภท คือ
Tacit Knowledge (ความรู้ฝังลึก) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล
Explicit Knowledge (ความรู้เด่นชัด) เป็นความรู้เปิดเผยที่ถูกเก็บรวบรวมไว้อยู่ในหนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

อนิจจัง

วันนี้รุ่ง พรุ่งมีร่วง ดวงไม่แน่

วันนี้แย่ พรุ่งนี้ยัง กลับดังได้

วันนี้ดัง พรุ่งนี้ดับ กลับเปลี่ยนไป

โปรดจำไว้ ทุกชีวิต...อนิจจัง

เรื่องแย่ๆ ที่ควรเลี่ยง

1. หมดเวลาไปกับการจมปลักในอดีตและกล่าวโทษตัวเองในสิ่งที่แล้ว ๆ มา
2. บ่นกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถนำกลับมาแก้ไขได้ใหม่
3. ไร้ซึ่งความอดทนและยอมแพ้กับสิ่งต่าง ๆ ไปแบบง่าย ๆ
4. ไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์
5. ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเดิม ๆ ซ้ำซากจำเจ และไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
6. ใช้เงินเกินตัว จนต้องกู้หนี้ยืมสินคนอื่น
7. พยายามทำทุก ๆ อย่างด้วยตัวคนเดียว โดยที่ไม่ปล่อยวางเลยแม้แต่น้อย
8. ใส่ใจในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิด
9. กลัวในสิ่งที่ยังเข้าใจไม่เต็มที่เลยด้วยซ้ำ
10. ชอบให้คนอื่นเป็นผู้ตัดสินใจให้เสมอ โดยที่ตัวเองไม่เคยตัดสินใจอะไรเลย

ชีวิตที่มีความหมาย

1. ทำสิ่งที่ควรทำ
2. อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่สวย ไม่น่ารัก ไม่น่ารื่นรมย์ จงทิ้งไปเสีย...เก็บไว้ทำไม!!!
3. ไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือเลวปานใด เดี๋ยวมันก็เปลี่ยน
4. สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง
5. ถ้าคุณยังลุกขึ้นตอนเช้าได้ อย่าลืมขอบคุณพระเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเสียด้วย
6. เชื่อเถอะว่าส่วนลึก ๆ ในใจของคุณนั้นมีความสุขเสมอ...
7. คนอื่นเขาคิดอย่างไรกับคุณไม่ใช่เรื่องของคุณสักหน่อย
8. งานของคุณไม่ดูแลคุณตอนคุณป่วยหรอก แต่ครอบครัวและเพื่อนคุณต่างหากเล่าที่จะดูแลคุณ

ตัวตนของเราเอง

๑. อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่น คุณไม่รู้หรอกว่าคนที่คุณอิจฉานั้นเขามีความทุกข์ยิ่งกว่าคุณอย่างไรบ้าง
๒. อย่าคิดทางลบเกี่ยวกับเรื่องที่คุณควบคุมหรือกำหนดไม่ได้ แทนที่จะมองโลกในแง่ร้าย, ก็ทุ่มเทกำลังและพลังงานให้กับความคิดทางบวก ณ ปัจจุบันเสีย
๓. อย่าทำอะไรเกินกว่าที่ตัวเองทำได้...รู้ว่าขีดจำกัดของตัวเองอยู่ที่ไหน
๔. อย่าเอาจริงเอาจังกับตัวเองนัก เพราะคนอื่นเขาไม่ได้ซีเรียสกับคุณเท่าไหร่หรอก
๕. อย่าเสียเวลาและพลังงานอันมีค่าของคุณกับเรื่องหยุมหยิมหรือเรื่องซุบซิบ....นอกเสียจากว่ามันจะทำให้คุณผ่อนคลายได้อย่างจริงจัง
๖. จงฝันตอนตื่นมากกว่าตอนหลับ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ….จากอดีตสู่ปัจจุบัน (SISAT .... From the Past to the Present)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2479 ที่วัดหลวงสุมังคลาราม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดขุขันธ์
เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อ “ โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม ” มีนักเรียน จำนวน 25 คน กินอยู่ประจำมีพระมหาอิ่ม สายชมพูเป็นครูใหญ่

บริหารเวลา

นักบริหารที่ดี ต้องเข้าใจและคุณค่าของเวลา ใช้เวลาอย่างประหยัด ถนอมเวลา
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยการเรียนรู้งาน มอบหมายกระจายงานให้แก่ผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมแก่หน้าที่งานนั้นๆ รับไปปฏิบัติ
กำกับดูแลเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับการใช้เวลาไปยังผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
กระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารเวลาด้วยการเป็นคนตรงต่อเวลา รักษาเวลา
เกรงอกเกรงใจผู้อื่นโดยไม่ผลาญพล่าเวลาของเขาให้ล่วงไปโดยไร้ประโยชน์
ไม่ถ่วงเวลาของเขาด้วยกิจกรรมที่มิได้มีความหมายอันใด

ยิ่งใหญ่จนใครๆขำ

คงเคยเห็น ผู้นำ ประเภทชอบยกตนข่มท่าน คุยว่าอะไรๆก็ดี เก่งไปหมด สำคัญว่าตัวเองเยี่ยมและยิ่งใหญ่มาก ชอบทำดัง ทำซ่าไม่ว่างานไหน
ผู้นำ ประเภทนี้เกือบทั้งร้อยไม่เอาไหน ขาดความเคารพจากลูกน้อง เพื่อร่วมงานเหม็นหน้า มองดูแล้วเหมือนตัวละคร
การวางตัวให้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่จนใครๆคร้าม..แต่เป็นความยิ่งใหญ่จนใครๆขำ.

อย่ากินคำขู่

สิ่งที่แย่ที่สุดของการทำงานคือการข่มขู่
หัวหน้าหลายคนมักจะสั่งงานแถมคาดโทษข่มขวัญ ข่มขู่เอาไว้โดยไม่คิดอะไรให้รอบคอบ
เกือบร้อยทั้งร้อยต้องมานั่งกลืนคำขู่ของตัวเองอย่างฝืดคอ เพราะไม่ได้งานดังที่สั่งและขู่เอาไว้ และที่ขู่เอาไว้ก็ทำอะไรเขาไม่ได้
ก็เหมือนกับต้องมานั่งกินคำขู่ของตัวเอง อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้..
อย่าสั่งงานด้วยการบังคับขู่เข็น เพราะมันไม่ได้ผลดีทั้งกับตัวเองและลูกน้อง...
เสียบรรยากาศการทำงาน เสียความรู้สึกและมิตรภาพ.

Syndicate content